Anykščių regioninis parkas

Gamta

Parkas įkurtas 1992 m. rugsėjo 24 d. vertingiausioms gamtos ir kultūros požiūriu šiaurės rytų Aukštaitijos teritorijoms išsaugoti, naudoti ir tvarkyti. Anykščių regioninio parko bendras plotas – 15 459 ha. Gausus augalijos margumynas nulemia nemažą paukščių, žinduolių bei vabzdžių įvairovę. Anykščių regioniniame parke galima aptikti daugumos rūšių žinduolius: briedžius, elnius, šernus, stirnas, bebrus, ūdras ir kt.
Anykščių regioninio parko teritorijoje priskaičiuojama apie 12 saugomų paukščių rūšių. Plėšriesiems miško paukščiams labiausiai tinkamas Burbiškio miškas, kuriame peri juodieji gandrai (Ciconia nigra), mažieji ereliai rėksniai (Aquila pomarina). Gyvenvietėse, vienkiemiuose priskaičiuojama per 50 porų Lietuvos nacionalinių paukščių – baltųjų gandrų. Šventosios upės šlaituose, atodangose peri tulžiai, pamiškėse rasti žalvarniai, upėje stebimi vidutinieji ir didieji dančiasnapiai. Upėse ir ežeruose nardo ne vienos rūšies antys, kragai, laukiai, aptinkama Baltijos lašišų, upinių nėgių, šlakių ir kt. Miškai parke užima 5 029 ha plotą (33 %). Rubikių ežeras vienas iš didesnių Lietuvos ežerų, užliejęs 968 ha plotą. Ežero ilgis yra apie 5 km, plotis – 3,4 km, kranto linija – 24 km, didžiausias gylis – 16,1 m. Didžiausia ežero puošmena – 16 salų, pavadintų įdomiais vardais: Pertako, Bučinė, Aukštoji, Česnakinė, Liepinė, Didžioji ir kt. Didžiausia iš jų užima net 16,4 ha plotą Į ežerą įteka keletas upelių, išteka Anykšta

Atsiliepimai

Komentuoti