Ažuožeriai-Antano Žukausko -Vienuolio gimtinė

Miestai

Vienuolis gimė 1882 m. balandžio 7 d. Ažuožeriuose.. Antanas Vienuolis (tikroji pavardė – Žukauskas), papildęs lietuvių literatūrą gausiu kūrybiniu palikimu – romanais, apysakomis, apsakymais, dramomis, atsiminimais ir legendomis. Rašytojo senelis iš mamos pusės Jonas Baranauskas, 1863 m. sukilimo dalyvis, Sibiro tremtinys, savo vaikus stengėsi auginti kuo šviesesniais žmonėmis, rusų valdžios metais buvo atsikvietęs į namus daraktorių (slaptą mokytoją). Jo brolis Antanas buvo poetas ir vyskupas, garsiojo „Anykščių šilelio“ ir kitų kūrinių autorius. Su savo garsiuoju dėde, tuomet dar ką tik įšventintu vyskupu A. Baranausku būsimasis rašytojas susipažino būdamas vos pusantrų metų. Tai įvyko kone anekdotinėmis aplinkybėmis. 1883 m. lankydamasis Anykščiuose, A. Baranauskas nusprendė aplankyti gimines ir atvažiavo į Ažuožerius. Garbų dvasininką pasitiko visas kaimas, o būsimojo rašytojo mama savo dėdę sutiko ant rankų laikydama mažąjį Antaniuką. Kaip rašė R. Šaltenis, Rozalijai Žukauskienei „bučiuojant vyskupo ranką, Untaniukas, gal išsigandęs vyskupo spalvotų drabužių, blizgančio kryžiaus ant jo krūtinės, ėmęs verkti. Vyskupas, norėdamas įsiteikti motinai, pradėjęs Untaniuką kalbinti, cacinti, net paėmęs jį ant rankų ir atsisėdęs ant kėdės, galvodamas gal ant kelių jį ir pašokdinti. Untaniukas lyg aprimo, bet jo išgąstis, matyt, išsiliejo kita forma, ir violetinės vyskupo sutanos sterblė ėmė juodėti.:)

Gimnaziją A. Žukauskas baigė toli nuo gimtinės – Liepojoje, bendravo su kitu anykštėnu literatu Jonu Biliūnu. Gyventi Liepojoje gimnazistas galėjo gana laisvai, nes gaudavo stabilią artimųjų ir vyskupo A. Baranausko finansinę paramą. Vasaroti grįždavo į tėviškę.

Tėvai skatino Antaną rinktis kunigo kelią, bet jaunuolis nusprendė tapti vaistininku ir 1900 m. išvyko į Maskvą studijuoti farmacijos. kartkartėmis neilgam parvažiuodavo į Lietuvą. Vis daugiau rašė ir1909-aisiais, viešėdamas Lietuvoje, parašė vieną garsiausių savo kūrinių – dramatišką apsakymą „Paskenduolė“.

1927-aisiais Anykščiuose A. Vienuolis įkūrė A. Baranausko muziejų – bene pirmąjį Lietuvoje memorialinį muziejų. Taip pat rūpinosi J. Biliūno atminimo įamžinimu, organizavo jo palaikų pargabenimą iš Zakopanės (Lenkijoje) į Anykščius.

Mirė 1957 m. rugpjūčio 17 d. Anykščiuose. Vykdant velionio valią, rašytojo palaikai palaidoti jo sodyboje. Dabar name veikia A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

Atsiliepimai

Komentuoti