Karpio tuopa

Paminklai

Liudininkė  – Karpio tuopa, dar vienas reliktas – liudija, kad šis valstybės veikėjas, filantropas, mecenatas nebuvo tik svečias Paštuvoje. Vietiniai gyventojai porina, kad 1780–1809 m., abu nesukūrę savo šeimų, I.Karpis ir jo sesuo Jadvyga gyveno dvare, bet labai nesutarė. Jadvyga buvo griežtų bausmių baudžiauninkams šalininkė, o Ignas juos užstodavo ir užtardavo. O vieną jų, lietuvaitę Martą, net įsimylėjo ir paskyrė savo kambarine. Jadvyga negalėjusi pakęsti brolio ryšių su prasčioke lietuve, nemokėjusia lenkiškai. Ignui išvykus į kelionę užsienin, ji įsakiusi rykštėmis užplakti Martą ir dar kelis baudžiauninkus. I.Karpis, sugrįžęs iš Italijos ir neradęs mylimosios gyvos, liepęs pasodinti rykštes, kuriomis buvo plakami baudžiauninkai. Viena iš jų prigijo ir per 200 metų išaugo į galingą medį, vadinamą Karpio tuopa. Į šalikelėje augančią Karpio tuopą 2011 m. trenkė žaibas, nulaužė jos viršutinę dalį, išdegino kamieną iš vidaus. Garsiajame medyje atsirado didžiulė drevė. Bendruomenė saugumo sumetimais didžiąją medžio dalį nupjovė ir uždengė stogeliu.  

Atsiliepimai

Komentuoti