Ringovės piliakalnis

Gamta

Anksčiau piliakalnis buvo vadinamas Pilike arba Linksmuoju kalnu, suformuotas Ringovės ir Krestinavos upelių daubų. Apie Ringovės piliakalnį sklando ne viena legenda. Vienoje pasakojama, kad kadaise su visu vežimu į netoli esantį Šventupį įvirto kunigas. Tiesa, upelis tik po šio įvykio „pakrikštytas“ tokiu vardu, o jo vandenys, teigiama, buvo vartoti ir kaip vaistai. Piliakalnyje buvo pastatyta didžiulė medinė Ringės pilis – viena iš Nemuno gynybinės linijos grandžių, svarbus lietuvių kovų su kryžiuočiais paminklas. Mūsų protėviai gynybos tikslais kyšulį atkirto nuo aukštumos pylimu ir medine užtvara ant jo. Ant pagrindinio pylimo stovėjo medinis pilies bokštas, kiemą juosė medinė gynybinė siena.

Ringovės piliakalnio įkalnėje pamatysite baltą skardinį „Tėviškės angelą“, kurio krūtinėje stūkso Gediminaičių stulpai..

Atsiliepimai

Komentuoti