Seredžius - Palemono kalnas

Gamta

Seredžius – Pasak legendos čia kadaise įsikūrė iš Romos atkeliavęs kunigaikštis, gal būt ir Gediminaičių pradininkai. Yra įvairių legendų, viena iš jų yloja, jog Palemonas susikyko su savo pusbroliu Neronu, kuris norėjo jį pašalinti iš valdžios, tai yra nužudyti. Mat Neronas pastebėjo Palemono augančią galią, tad įvertines tai norėjo užbėgti įvykiams už akių ir atsikratyti pusbrolio, kad neužimtų jo vietos. Palemonas apie tai sužinojęs, įvertines ssituaciją, nusprendė nekovoti, o patraukti į kraštą kuris dėl prekybos jau senai buvo žinomas romėnams. Su savo laivais ir kariuomene atkeliauja jūromis iki Nemuno žiožčių ir čia pasikelia iki vietos kur įteka Dubysa, ten įsikuria ant aukšto kalno.

Sakoma kad susilaukė trijų sūnų. Vienas buvo vardu Borgas, sakoma jam priklausė žemės iki Jūros upės, taip atsirado miestas Jurbarkas. Kitas sūnus buvo Kernius, manoma kad taip atsirado pavadinimas Kervavei. N,  o trečias sūnus buvo Kunas, kiek žinoma jis įkūrė Kauno mietsą. Tačiau jo dienos baigėsi liunai. Kovojant su priešais, pralaimėjo mūšį, o priešai nūžudė, kūną paliko laukuose, o galvą pasilikosau, mat senais laikasi pagonims ji daug reiškė, tad galvą turėdavo išsipirkti kad galėtų deramai palaidoti, o vėlė galėtų ramiai ilsėtis. Tokia legenda susijusi su šiuo kalnu.

Vėliau LDK pastatė svarbią pilį, Pieštvės. Kuri atsilaikė net 70 metų nuo priešų atpuolių. Tik kuomet didelės  kryžiuočių karinės pajėgos nuvyko užimti Kauno, tris savaites buvo apsupę  Kuno pilį, galiausiai ją užėmė (neilgam), Kryžiuočia pagavę sportinį azartą, grįždami Nemunu, sunaikino dar ir Pieštvės pilį, kuri taip ir nebuvo daugiau atstatyta.

Atsiliepimai

Komentuoti