Šilinės kaimas

Miestai

Kur nuo Raseinių atėjęs kelias susikerta su plentu Kaunas – Jurbarkas, įsikūręs Šilinės kaimas. Prieš 300 metų Šilinėje gyveno keli šimtai gyventojų, o dabar liko vos penkios šeimos. Kaimas arti išnykimo ribos, o nuo išnykimo be tų kelių likusių šeimų jį saugo Panemunių regioninis parkas, kurio lankytojų centras įsikūręs prie kelio stovinčioje anuomet žydo statytoje karčiamoje.

Nemunas – visais laikais buvo svarbus lietuviams, juo ėjo vandens kelias, jis teikė žmonėms maistą ir leido užsidirbti pragyvenimui, kartu su pakrantėje pastatytomis pilimis sudarė gyvybiškai svarbią gynybinę grandinę. Būtent Nemunui lankytojų centre ir skirtas didžiausias dėmesys, o pati ekspozicija pavadinta “Nemunas ir gyvenimas prie jo”.

 Vertingiausia iš jų – mažas keleto tūkstančių metų kirvukas, kuris yra įrodymas, kad prie Nemuno žmonės gyveno jau gilioje senovėje. Antroji ekspozicijos dalis apžvelgia žvejybos ir laivybos istoriją.  Šalia lankytojų centro jaunųjų keliautojų dėmesį traukia be vandens rūdijantis nedidelis laivelis, tačiau ekspozicijos tęsinys gamtoje prasideda kiek toliau už jo.

Pamiškėje stovi nedidelis stendas ir nuo jo prasideda pažintinis takas po Šilinės botaninį draustinį. Nuo pradžios prižiūrėtas takas veda per pievą, apaugusią retais medžiais, iš kurių nemaža dalis – ąžuolai. Tai medžiais apaugusi ganykla, kuri dėl retumo ir unikalumo yra saugojama ir įtraukta į NATURA2000 teritorijų sąrašą. Einant taku galima pamatyti ir keletą stepinių pievų aikštelių. Šiose vietose aptinkamas vakarų taigos buveines saugo įkurtas draustinis.  Be visų saugojamų gamtos vertybių take prieiname ir atmintiną vietą, kurioje 1941 metais naciai nužudė 143 Jurbarko ir Skirsnemunės žydus.

Atsiliepimai

Komentuoti