Sukilėlių vado kunigo A.Mackevičius suėmimo vieta

Istorija

Kontaktai

Ringovės kaime stovi praeitį menantis namas, kuriame 1863 metų gruodžio 17 dieną buvo suimtas garsus sukilėlių vadas kunigas A.Mackevičius. 

Čia aktyviai reiškėsi 1863 m. sukilėliai; čia buvo sutelktos jų didesnės jėgos. Jie užpuolė prie Nemuno stovėjusią rusų gvardijos bataliono kuopą, kuri buvo priversta trauktis. Sukilėliams atiteko namažas karo grobis.  Kurį laiką ties Vilkija veikė kun. Antanas Mackevičius, vienas sumaniausių sukilimo vadų. Tačiau kai jis drauge su adjutantu d’Artuzziu mėgino keltis į antrąją Nemuno pusę prie Ringuvos buvo išduotas ir rusų sugautas. Jį sugavusiam karininkui buvo sumokėta 3000 rublių piniginė premija. Gruodžio 28 kunigas buvo pakartas Kaune.

Dar 1981 metais grupė lietuvių patriotų, vadovaujami Gedimino Ilgūno, kunigo suėmimo vietoje pastatė Ipolito Užkurnio iškaltą ąžuolinį koplytstulpį su užrašu: „A.Mackevičiui, žuvusiam už savo ir mūsų laisvę 1863 m.“ 1998 metų rugsėjo 19 dieną Kauno rajone, Ringovės kaime, atidengtas kunigo atminimui skirtas paminklinis akmuo. Ilgaamžis akmeninis paminklas primins mums tautos kelią į laisvę.

Atsiliepimai

Komentuoti