Ukmergė

Miestai

Ukmergė – vieną seniausių Lietuvos miestų. Pasak legendos, šių vietų miškuose kadaise gyvenusi graži mergelė, kurią žmonės vadino Vilkmerge (vilkų merga). Ji išgelbėjusi kunigaikščio Dausprungo sūnų Tautvilą nuo vilkų, todėl šis netrukus prie Šventosios upės pastatęs pilį ir vietą pavadinęs Vilkmerge, vėliau tapusia Ukmerge. Miesto įkūrimo data – 1333 m. Hermano Vartbergės kronikoje minimas Livonijos ordino žygis į Ukmergę. Nedaug Lietuvoje rasite miestų, kurių vidury stūkso piliakalnis. Jau XIV a. ten stovėjo medinė pilis, aplink kūrėsi gyvenvietė, vėliau virtusi miestu. Vien per šį amžių kryžiuočiai penkis kartus puolė miestą, o 1391 m. pilis buvo sudeginta. 1387 m. įvedus Lietuvoje krikščionybę, buvo įkurta Ukmergės parapija – viena iš septynių pirmųjų parapijų Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Bažnyčia buvo pastatyta į šiaurę nuo piliakalnio tuometinio miesto pakrašty. Ukmergės vardą viduramžiais išgarsino mūšis, vykęs 1435 m. rugsėjo 1 d. tarp dviejų Lietuvos kunigaikščių – Žygimanto ir Švitrigailos – dabartinio Pabaisko miestelio apylinkėse apie 12 km. į pietus nuo Ukmergės. Šiame mūšyje buvo suduotas mirtinas smūgis Livonijos ordinui – po jo ordinas nustojo egzistuoti kaip rimta karinė jėga. Patogi geografinė padėtis leido sparčiai vystytis prekybai. Ukmergėje kirtosi keliai Anykščių – Kauno bei Panevėžio – Vilniaus kryptimis. Šventosios upe, tuo metu gana vandeninga, plaukioję prekybiniai laivai pasiekdavo net Kuršių marias. Laivais bei sieliais buvo gabenami linai, mediena, grūdai, medus ir kt. XVIII a. miestas stipriai kentėjo nuo gaisrų: pastatai buvo mediniai, sklypai nedideli ir tankiai apstatyti, tad sudegdavo didelė dalis miesto. XIX a. pabaigoje mieste klestėjo prekyba. Miesto centre ėmė augti mūriniai namai, kurie ir šiomis dienomis puošia miestą savo architektūrinėmis detalėmis. XX a. pradžioje jau buvo susiformavusios dabartinės miesto centro gatvės. Mieste veikė plytinės, odos apdirbimo, kalkių gamybos, alaus gamybos, puodų žiedimo įmonės. Ukmergė, kaip ir visa Lietuva I-ojo pasaulinio karo metu buvo užgrobta kaizerinės Vokietijos. Vokiečiai čia įvedė savo tvarką. Cirkuliavo pusiau vokiški pinigai, vokiški pasai, obligacijos. 1918 m. vasario 16 d., Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, miestas oficialiai buvo pradėtas vadinti Ukmerge, nors jau XX a. pradžioje spaudoje šis pavadinimas buvo naudojamas (caro laikais miestas vadinosi Vilkomir – kitaip – Vilkmerge).1941 – 1944 m. miestas išgyveno vokiečių okupaciją. Prasidėjo teroras prieš žydus, kurie sudarė žymią dalį miesto gyventojų, buvo nužudyta virš 6 tūkst. taikių žmonių. Ukmergėje Senamiesčio progimnazijoje 2019 m. naujam gyvenimui prikelta senai neveikusi renovuota observatorija. Naujas visuomenei prieinamas teleskopas, kurio galimybes Lietuvoje lenkia tik Molėtų rajone esantys teleskopai, leis iš arčiau pažvelgti į dangaus kūnus ir juos pažinti. Ši observatorija yra išskirtinis objektas, neturintis analogų Lietuvos ugdymo įstaigose, kuris yra vertingas bei naudingas ne tik pačiai progimnazijai, bet ir kitoms rajono švietimo įstaigoms.

Atsiliepimai

Komentuoti