Vidiškių miestelis

Miestai

Vidiškių miestelis. Įdomi vėlyvojo klasicizmo stiliaus Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčios, istorija. Pirmoji bažnyčia Vidiškiuose stovėjo jau 1562 m. Dar viena medinė Vidiškių bažnyčia buvo pastatyta vėliau, kuri, pasak čia 1851 m. apsilankiusio vyskupo Motiejaus Valančiaus, buvo „prastesnė už daržinę“, nes buvo netašytų rąstų, be grindų ir dengta šiaudais . Vyskupo Motiejaus Valančiaus paragintas ir sugėdintas žodžiais, kad „…patys gyvendami rūmuose, Dievą mūsų Jėzų Kristų į kalėjimą uždarėte. Menkas tas klebonas, kurio namai puikesni už parapijos bažnyčią…“ Ukmergės apskrities maršalka Anupras Koska paskyrė lėšų dabartinės mūrinės Švč. Trejybės bažnyčios, esančios miestelio centre, statybai.

Atsiliepimai

Komentuoti